ReadyPlanet.com
dot dot
dot

Price
Categories
Brand

  [Help]
dot
dot
dot
Amount : 0 Items
Price : 0.00
bullet View cart
bullet Checkout
dot
dot
bulletสมัครธุรกิจยิมนาสติกแบบเฟรนไชส์
bulletเปิดทุกวัน เวลา 10.00-21.00 น. วันเสาร์ และอาทิตย์ เปิดเวลา 9.00-18.00 น. ติดต่อสอบถาม: 088-501 8212


ทีมยิมนาสติก
อุปกรณ์ยิมนาสติก GYMNOVA
แทรมโพลีนเพื่อการแข่งขัน
วัสดุอุปกรณ์กีฬาอื่นๆ
อุปกรณ์การออกกำลังกายและยกน้ำหนัก


สมัครเรียนยิมนาสติกแทรมโพลีน

รายละเอียดการรับสมัครเข้าเรียนยิมนาสติกและสกาย แอเรียล อาร์ท Sky aerial arts

ศูนย์สกาย ฟิตเนส เซ็นเตอร์และสโมสรจินตนาภายใต้การควบคุมดูแลของสมาคมยิมนาสติกแห่งประเทศไทย ได้เปิดสอนหลักสูตรยิมนาสติกพื้นฐาน แทรมโพลีน ยิมนาสติกศิลป์ ยิมนาสติกแอโรบิก ยิมนาสติกลีลา ยิมนาสติกประเภททีมยิมนาสติก ยิมนาสติกเพื่อสุขภาพสำหรับเยาวชนและประชาชนทั่วไป ซึ่งเราได้เปิดทำการสอนอย่างเป็นทางการแล้ว สถานที่ โรงยิมเพชรเกษม 81A ดำเนินการสอนโดย อ พรรณวิภา วิกสะเตริมและทีมงาน ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญโดยเฉพาะได้รับประกาศนียบัตรจากสหพันธ์ยิมนาสติกนานาชาติ สหพันธ์ยิมนาสติกแห่งเอเซีย และสมาคมยิมนาสติกแห่งประเทศสวีเดน

โรงยิมเปิดทำการเวลา 10-21.00 น. วันเสาร์และวันอาทิตย์เปิดทำการเวลา 9-18.00 น. 

เวลาเรียน ทุกวันหยุดวันจันทร์

 

แผนที่โรงยิมดูที่ Contact us

- วันอังคาร-ศุกร์ เปิดสอน 1 รอบ เวลา 18-20.00 น. 

- วันเสาร์ เปิดรอบ 10-12.00 น.  วันอาทิตย์ เปิดรอบ เวลา 10-12.00 น.  และรอบของประชาชนยิมนาสติกเพื่อสุขภาพ วันเสาร์- อาทิตย์ เวลา 13-18.00 น. นอกเหนือจากวันเวลาดังกล่าว สอบถามเพิ่มเติมหรืจองเวลาได้ที่เบอร์ 088-501 8212 และ 02-431 1789

ค่าสมัครเรียนยิมนาสติกที่ศูนย์ฝึกเพชรเกษม 81 หนองแขม แบ่งออกเป็นดังนี้

- รายบุคคล ชั่วโมงละ 500 บาท

- รายครั้ง 2 ชั่วโมง 350 บาท (เรียนกลุ่มตามหลักสูตร)

- รายเดือน 4 ครั้ง 1,200 บาท 

- รายเดือน 8 ครั้ง 2,400 บาท 

- รายเดือน 12 ครั้ง 3,000 บาท 

- รายเดือน 16 ครั้ง 3,500 บาท 

 

 

ค่าชุดฝึก 850 บาท

 เนื้อหาหลักสูตรประกอบไปด้วย

- กลไกการเคลื่อนไหวพื้นฐานทั่วไป กลไกเฉพาะด้านในยิมนาสติกและแทรมโพลีน

- การเต้นกลุ่มในกีฬาทีมยิมนาสติก

- ยิมนาสติกพื้นฐานที่เป็นท่าพื้นในกีฬายิมนาสติกทุกประเภท เช่น การม้วนหน้า ม้วนหลัง หกสูง สะพานโค้ง ล้อเกวียน และท่าปฏิบัติอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมและการจัดระเบียบของร่างกาย

- การเตรียมความพร้อมของร่างกาย เช่น ความอ่อนตัว ความแข็งแรง การฝึกการทำงานของระบบประสาทและกล้ามเนื้อ เป็นต้น

- มินิแทรมโพลีนเพื่อฝึกทักษะการวิ่ง การกระโดด และการทรงตัว

- การฝึกบนแทรมโพลีนโดยใช้ส่วนต่างๆของร่างกายในการกระโดด เช่น การกระโดดด้วยเท้า กระโดดท่านอนคว่ำ ท่านอนหงายกระโดดท่านั่ง พร้อมกับการผสมผสานท่าเข้าด้วยกัน

- ทักษะพื้นฐานของการทำลังกาเพื่อไปสู่ท่ายากและความเป็นเลิศ

วัตถุประสงค์

1. เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชนและประชาชนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์โดยการออกกำลังกายและใช้กีฬายิมนาสติกเป็นสื่อ

2. เพื่อส่งเสริมการพัฒนาการทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคมและเชาว์ปัญญา

3. เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้มีโอกาสฝึกยิมนาสติกแทรมโพลีนเพื่อความสนุกสนาน เพื่อสุขภาพและเพื่อความเป็นเลิศ

4. เพื่อเป็นการสร้างพื้นฐานกีฬายิมนาสติกและแทรมโพลีนภายในประเทศและก้าวไปสู่นานาอารยประเทศให้มากขึ้น

กลุมเป้าหมายเด็ก เยาวชนและประชาชนชายหญิงแบ่งออกเป็น 4 กลุ่มดังนี้

1. กลุ่มเด็กเล็ก อายุ 4-6 ปี

2. กลุ่มเด็กเยาวชน อายุ 7-12 ปีขึ้นไป

3. กลุ่มเด็กและเยาวชนที่มีพื้นฐานด้านยิมนาสติกศิลป์ ไม่จำกัดอายุ เพื่อเข้าร่วมโครงการยิมนาสติกสานฝันสู่โอลิมปิก

4. กลุ่มประชาชนทั่วไปไม่จำกัดอายุ ยิมนาสติกเพื่อสุขภาพ (Gymnastics for all)

หลักฐานที่ใช้ในการสมัครเป็นสมาชิก

1. รูปถ่ายขนาด 1 -2 นิ้ว 1 ใบ

2. ใบสมัคร (รับได้ที่ประชาสัมพันธ์)

สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เบอร์   088-501 8212 และ  02-431 1789 หรือส่งอีเมล์สอบถาม

 

ค่าสมัครเรียนยิมนาสติกที่ศูนย์ฝึกสกาย ฟิตเนส เซ็นเตอร์ บางนา Sky Fitness Centre แบ่งออกเป็นดังนี้

เปิดสอนทุกวันหยุดวันจันทร์

เวลาเรียนวันอังคาร-วันศุกร์ เวลา 18.00-20.00 น.

วันเสาร์และวันอาทิตย์เปิดเรียน 2 รอบ คือ เวลา 10.00-12.00 และ 14-16.00 น.

- รายบุคคล ชั่วโมงละ 600 บาท (เรียนกลุ่มตามหลักสูตร)

- รายเดือน 4 ครั้ง 1,600 บาท (เรียนกลุ่มตามหลักสูตร)

- รายเดือน 8 ครั้ง 3,000 บาท 

- รายเดือน 12 ครั้ง 3,500 บาท 

- รายเดือน 16 ครั้ง 4,000 บาท 

สำหรับหลักสูตร สกาย แอเรียล อาร์ท Sky aerial arts เป็นการออกกำลงกายแบบใหม่ที่เน้นในเรื่องของการห้อยโหนกับผ้าแฮมม็อค และห่วงเหล็ก และเน้นการฝึกความแข็งแรง ความอ่อนตัว และการทำงานของระบบประสาทและกล้ามเนื้อ รับสมัครตั้งแต่เด็กอายุ 7 ปีขึ้นไป

- รายครั้ง 500 บาท Drop in

- รายคอร์ส 4 ครั้ง 1,800 บาท ใช้ให้หมดภายใน 1 เดือน

- รายคอร์ส 8 ครั้ง 3,500 บาท ใช้ให้หมด ภายใน 1 เดือน

- รายคอร์ส 12 ครั้ง 5,000 บาท  ใช้ให้หมดภายใน 1 เดือน

- รายคอร์ส 16 ครั้ง 6,500 บาท  ใช้ให้หมดภายใน 1 เดือน

 

- เรียนรายบุคคล หรือกลุ่มเฉพาะ ชั่วโมงละ 1,800.00 บาท

 


ชื่อ :
ที่อยู่ :
จังหวัด :
รหัสจังหวัด :
เบอร์โทรศัพท์ :  *
อีเมล์ :  *
หัวข้อเรื่อง :  *
Authentication Code CAPTCHA Image *


Copyright © 2010 All Rights Reserved.

บริษัท ไทยยูโรทีมยิม (ประเทศไทย) จำกัด
89 ถนนมาเจริญ ซอยเพชรเกษม 81 แขวงหนองแขม เขตหนองแขม กรุงเทพฯ 10160
โทรศัพท์ 088-501 82 12, 081-361 42 42 และ 02-744 8060, แฟกซ์ 02-744 8060 อีเมล info@thaiteamgym.com
http://www.google-analytics.com/analytics.js