ReadyPlanet.com
dot dot
dot

Price
Categories
Brand

  [Help]
dot
dot
dot
Amount : 0 Items
Price : 0.00
bullet View cart
bullet Checkout
dot
dot
เบาะนิรภัย มาตรฐานความปลอดภัยประเทศสวีเดน
bulletเปิดทุกวัน เวลา 10.00-21.00 น. วันเสาร์ และอาทิตย์ เปิดเวลา 9.00-18.00 น. ติดต่อสอบถาม: 088-501 8212


ทีมยิมนาสติก
อุปกรณ์ยิมนาสติก GYMNOVA
แทรมโพลีนเพื่อการแข่งขัน
วัสดุอุปกรณ์กีฬาอื่นๆ


จัดตั้งขึ้นในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ 2553 โดยคุณ พรรณวิภา วิกสะเตริม อดีตนักยิมนาสติกศิลป์ทีมชาติไทย ซึ่งเป็นบุคคลที่มีใจรัก และมุ่งมั่นทางด้านการกีฬา โดยเฉพาะกีฬายิมนาสติก เธอให้ความสนใจและใฝ่หาความรู้ใหม่ๆ อยู่เสมอ  เธอเป็นผู้ฝึกสอนและฝึกซ้อมเองด้วยในกีฬาทีมยิมนาสติก ที่ประเทศสวีเดน อุปกรณ์ในกีฬาทีมยิมนาสติกมีความคล้ายคลึงกับแทรมโพลีนยิมนาสติก แทรมโพลีนยิมนาสติกเหมาะกับทุกเพศ สมรรถภาพทางกาย ที่มีความจำเป็นในกีฬายิมนาสติกแทรมโพลีนคือ ความเร็ว พลัง ความแข็งแรง และการทำงานร่วมกันของระบบประสาทและกล้ามเนื้อ

 


ฉะนั้นเธอจึงนำกีฬานี้เข้ามาเผยแพร่ ฝึกสอน และพัฒนายิมนาสติกของไทย ให้มีความก้าวหน้าไม่หล้าหลังประเทศอื่นๆ โดยการจัดตั้งบริษัท ไทยยูโรทีมยิม (ประเทศไทย) จำกัด ขึ้นมา ภายใต้การติดต่อประสานงาน และได้รับความร่วมมือจาก สหพันธ์ยิมนาสติกนานาชาติ FIG สมาคมยิมนาสติกแห่งประเทศสวีเดน สมาคมยิมนาสติกแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ และบริษัทด้านการกีฬาต่างๆในประเทศไทย เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

 1. ผลิตอุปกรณ์ทีมยิมนาสติกและแทรมโพลีนภายในประเทศ นำเข้าและส่งออก พร้อมทั้งจำหน่ายอุปกรณ์กีฬาทุกชนิด ทุกยี่ห้อ ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับความต้องการของลูกค้าเป็นส่วนใหญ ในราคาที่เหมาะสมกับคุณภาพของผลิตภัณฑ์ โดยได้รับลิขสิทธ์ และความร่วมมือกับประเทศในยุโรป ที่ผลิตอุปกรณ์ยิมสนาสติก และอุปกรณ์กีฬาต่างๆ
 2. จัดตั้งสโมสรทีมยิมนาสติกและแทรมโพลีน ในกรุงเทพๆ และในอนาคตตามส่วนภูมิภาค
 3. จัดสรรบุคคลากร และผู้เชี่ยวชาญทางด้านการกีฬา และวิทยาศาสตร์การกีฬาทั้งใน และต่างประเทศทั่วโลกให้กับหน่วยงานต่างๆ พร้อมทั้งจัดอบรม และให้การศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา และการกีฬาต่างๆให้กับหน่วยงานทั้งของภาครัฐ และภาคเอกชน
 4. รายได้ส่วนหนึ่งสร้างประโยชน์ให้กับสังคมและประเทศชาติ เช่น โครงการเพื่อเด็ก และเยาวชนไทยที่มีความสามารถ และพรสวรรค์ทางด้านกีฬายิมนาสติกแต่ด้อยโอกาส และขาดทุนทรัพย์

คุณพรรณวิภา วิกสะเตริม เกิดที่จังหวัดเชียงใหม่และเจริญเติบโตในถิ่นชนบท ฉะนั้นจึงเป็นผลให้เธอเป็นบุคคลที่มีความมานะมุ่งมั่น ใฝ่ฝัน ทะเยอทะยาน และมีเป้าหมายในชีวิตและการทำงาน เป็นบุคคลที่ไม่ชอบอยู่นิ่ง ชอบสรรหาความรู้และสิ่งใหม่ๆ เคยรับราชการเป็นเวลา 9 ปีและลาออกไปสร้างครอบครัวอยู่ที่ประเทศสวีเดนตั้งแต่ พ.ศ 2544 จนถึงปัจจุบัน

 • ประกาศนียบัตรการศึกษาชั้นสูง สาขาพละศึกษาและนันทนาการ สถาบันพละศึกษาจังหวัดลำปาง
 • ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยมหิดล ร.พ ศิริราช
 • ปริญญาตรี สาขาพละศึกษาและสุขภาพ มหาวิทยาลัยพละศึกษาสตอกค์โฮม ประเทศสวีเดน
 • ปัจจุบันกำลังศึกษาระดับปริญญาโท สาขาพละศึกษาและสุขภาพ ที่มหาวิทยาลัยพละศึกษาสตอกค์โฮม ประเทศสวีเดน
 • ประกาศนียบัตรยิมนาสติกแทรมโพลีนระดับ 1 สหพันธ์ยิมนาสติกนานาชาติ FIG
 • ประกาศนียบัตรทีมยิมนาสติก มินิแทรมโพลีน ทัมบ์ลิ่ง ขั้นสูงระดับ 2 สมาคมยิมนาสติกแห่งประเทศสวีเดน  
 • ประกาศนียบัตรการเข้าค่ายการฝึกแทรมโพลีนเพื่อความเป็นเลิศ ณ ประเทศจีน โดยสหพันธ์ยิมนาสติกแห่งเอเซีย AGU

 • รับราชการเป็นครูสอน ที่โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นเวลา 9 ปี
 • ครูสอนโรงเรียนอนุบาลของ เทศบาล นาคกาประเทศสวีเดน เป็นเวลา 7 ปี
 • ครูสอนพละศึกษาและสุขภาพในโรงเรียนต่างที่สตอกค์โฮม เป็นเวลา 2 ปี
 • ปัจจุบันได้รับมอบหมายให้เป็น ผู้เชี่ยวชาญด้านยิมนาสติกแทรมโพลีน ของสมาคมยิมนาสติกแห่งประเทศไทย

เกี่ยวกับแทรมโพลีน

แทรมโพลีนจัดอยู่ในกลุ่มของกีฬายิมนาสติก ประเภทยิมนาสติกแทรมโพลีน ซึ่งได้บรรจุการแข่งขันในระดับโลกและโลิมปิคมานานกว่า 40 ปีแล้ว แทรมโพลีน เป็นอุปกรณ์ที่สำคัญประเภทหนึ่ง ที่ใช้ในการฝึกยิมนาสติกทุกประเภท และยังเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ฝึกนักกีฬากระโดดน้ำ แทรมโพลีนแบ่งเป็น 2 ประเภทใหญ่ ตามลักษณะของการใช้งาน

1. แทรมโพลีนเพื่อการออกกำลังกายและนันทนาการ

จะมีรูปร่างลักษณะที่แตกต่างกันออกไป มีทั้งรูปทรงกลม รูปทรงสี่เหลี่ยม และแผ่นกระโดดมักจะเป็นสีดำแต่กันแสงยูวี ป้องกันการงอกของตระไคร่น้ำเมื่อโดนความชื้น ถ้าเป็นแทรมโพลีนสำหรับเด็กก็จะมีรูปการ์ตูน ซึ่งเป็นการดึงดูดใจเด็กๆ แทรมโพลีนประเภทนี้ถ้าความสูงจากระดับพื้น 50 เซ็นติเมตรขึ้นไปควรมีตาข่ายกันตกล้อมรอบ ตาข่ายกันตกมี 2 ลักษณะคือ แบบที่หนึ่งล้อมรอบด้านนอก กับตัวโครงสร้างของแทรมโพลีน เสาเป็นแบบสวม และหุ้มด้วยฟองน้ำกันกระแทกอย่างดี เสาของตาข่ายควรตั้งถึงพื้นยึดติดกับขาของแทรมโพลีน พร้อมกับตัวยึดอย่างน้อย 2 ตัว ระหว่างเสาตาข่าย และขาแทรมโพลีน แบบที่สองล้อมรอบด้านในซึ่่งสานติดกับเหล็กของแผ่นกระโดด เสาของตาข่ายควรตั้งถึงพื้นพร้อมกับตัวยึดอย่างน้อย 2 ตัวระหว่างเสาตาข่ายกับขาแทรมโพลีน 

ทั้งสองแบบนี้มีข้อดีที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับความชอบในการใช้งานของผู้อุปโภค และต้องได้รับใบผ่านการรับรองจาก TUV/GS ประเทศเยอรมันนี และประเทศจีน เป็นประเทศหนึ่งที่ได้รับการยอมรับ การผลิตแทรมโพลีน ที่มีคุณภาพมาตรฐานส่งออกทั่วโลก

2. แทรมโพลีนเพื่อผลทางวิชาการและการกีฬา

จะแบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ ประเภทที่หนึ่งแทรมโพลีนในโรงเรียน ประเทศในแถบยุโรป ได้บรรจุุเป็นหลักสูตรไว้ในชั่วโมงพละศึกษา ได้แก่ แทรมโพลีนเป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมขนาดใหญ๋ แผ่นกระโดดทอสานด้วยเส้นใยในล่อนสีขาว และความยืดหยุ่นก็จะน้อยกว่า แทรมโพลีนเพื่อการแข่งขัน และมินิแทรมโพลีนเป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมขนาดเล็ก มีความยืดหยุ่นที่ต่างกัน ความหยืดหยุ่นของแผ่นกระโดด ขึ้นอยู่กับจำนวนของสะปริง และถ้าน้ำหนักตัวและความแข็งแรงของผู้กระโดดมากจำนวนสะปริงก็จะมากตาม มีลักษณะลาดเอียง และสามารถปรับความลาดเอียงได้ อุปกรณ์นี้ผู้ใช้งานต้องมีความรู้และเชียวชาญโดยเฉพาะ เพราะเป็นอุปกรณ์ที่การฝึกจะมาจากการวิ่ง การกระโดด และการทรงตัว

ประเภทที่สอง แทรมโพลีนเพื่อการแข่งขัน ผู้ใช้ต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านเท่านั้น แบ่งออกเป็น 3 อุปกรณ์ดังนี้ แทรมโพลีนขนาดมาตรฐาน กว้าง 2.91 ยาว 5.05 สูง 1.15 เมตร ดอบเบอมินิแทรมโพลีน กว้าง 92 ซม ยาว 2.85 เมตร ความสูงของแผ่นที่ลาดเอียง 45 ซม ความสูงของแผ่นที่ขนานกับพื้น 70 ซม ทัมบ์ลิ่งขนาดมาตรฐานทางวิ่ง 10 x 1 x .30 เมตร ขนาดฟลอร์ 25 x 2 x .30 เมตร

บริษัทเรามีผู้ที่มีความรู้ความสามารถและเชี่ยวชาญโดยเฉพาะ ฉะนั้นท่านสามารถไว้วางใจได้ ทั้งในเรื่องสินค้าและคุณภาพ ซึ่งเราไม่ได้เน้นเฉพาะการขายสินค้า เรายังให้ความสำคัญกับการให้บริการหลังการขาย และการอบรมให้การศึกษากับลูกค้าของเราด้วย

 Copyright © 2010 All Rights Reserved.

บริษัท ไทยยูโรทีมยิม (ประเทศไทย) จำกัด
91,93 ซอยบางนา-ตราด 33 แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260
โทรศัพท์ 095-289 5947 ฝ่ายขาย 093-532 9363 span style="color: #6e9e96 "> แฟกซ์ 02-005 6306 อีเมล info@thaiteamgym.com
http://www.google-analytics.com/analytics.js