ยิมนาสติกแทรมโพลีน

ยิมนาสติกแทรมโพลีน (Trampoline Gymnastics) แบ่งเป็น 3 ประเภทดังนี้

1. แทรมโพลีน (Trampoline)
2. ดอบเบอร์มินิแทรมโพลีน ( Double Mini Trampoline)
3. ทัมลิ่ง (Tumbling)