รายละเอียดการรับสมัครเข้าเรียนยิมนาสติกและการออกกำลังกายแบบใหม่, Trampoline Gymnastics, Acro Yoga, Calisthenics, Parkour.

  ศูนย์กีฬายิมนาสติกไทยยูโรทีมยิม ได้เปิดสอนหลักสูตรยิมนาสติกพื้นฐาน ยิมนสติกแทรมโพลีน ยิมนาสติกศิลป์ ยิมนาสติกประเภททีมยิมนาสติก ยิมนาสติกเพื่อสุขภาพสำหรับเยาวชนและประชาชนทั่วไป  ดำเนินการสอนโดย อ พรรณวิภา วิกสะเตริมและทีมงาน ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญโดยเฉพาะได้รับประกาศนียบัตรจากสหพันธ์ยิมนาสติกนานาชาติ สหพันธ์ยิมนาสติกแห่งเอเซีย และสมาคมยิมนาสติกแห่งประเทศสวีเดน

  เปิดทำการเวลา 10-21.00 น. วันเสาร์และวันอาทิตย์เปิดทำการเวลา 9.00-20.00 น. 

  เวลาเรียนทุกวัน หยุดวันจันทร์ (เฉพาะคลาสยิมนาสติกสำหรับเด็กและเยาวชน)

   เนื้อหาหลักสูตรประกอบไปด้วย

 - กลไกการเคลื่อนไหวพื้นฐานทั่วไป กลไกเฉพาะด้านในยิมนาสติกและแทรมโพลีน

 - การเต้นกลุ่มในกีฬาทีมยิมนาสติก

- ยิมนาสติกพื้นฐานที่เป็นท่าพื้นในกีฬายิมนาสติกทุกประเภท เช่น การม้วนหน้า ม้วนหลัง หกสูง สะพานโค้ง ล้อเกวียน และท่าปฏิบัติอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมและการจัดระเบียบของร่างกาย

- การเตรียมความพร้อมของร่างกาย เช่น ความอ่อนตัว ความแข็งแรง การฝึกการทำงานของระบบประสาทและกล้ามเนื้อ เป็นต้น

- มินิแทรมโพลีนเพื่อฝึกทักษะการวิ่ง การกระโดด และการทรงตัว

- การฝึกบนแทรมโพลีนโดยใช้ส่วนต่างๆของร่างกายในการกระโดด เช่น การกระโดดด้วยเท้า กระโดดท่านอนคว่ำ ท่านอนหงายกระโดดท่านั่ง พร้อมกับการผสมผสานท่าเข้าด้วยกัน

- ทักษะพื้นฐานของการทำลังกาเพื่อไปสู่ท่ายากและความเป็นเลิศ

 

 วัตถุประสงค์

1. เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชนและประชาชนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์โดยการออกกำลังกายและใช้กีฬายิมนาสติกเป็นสื่อ

2. เพื่อส่งเสริมการพัฒนาการทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคมและเชาว์ปัญญา

3. เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้มีโอกาสฝึกยิมนาสติกแทรมโพลีนเพื่อความสนุกสนาน เพื่อสุขภาพและเพื่อความเป็นเลิศ

4. เพื่อเป็นการสร้างพื้นฐานกีฬายิมนาสติกและแทรมโพลีนภายในประเทศและก้าวไปสู่นานาอารยประเทศให้มากขึ้น

 

 กลุมเป้าหมายเด็ก เยาวชนและประชาชนชายหญิงแบ่งออกเป็น 4 กลุ่มดังนี้

1. กลุ่มเด็กเล็ก อายุ 3-6 ปี

2. กลุ่มเด็กเยาวชน อายุ 7-12 ปีขึ้นไป

3. กลุ่มเด็กและเยาวชนที่มีพื้นฐานด้านยิมนาสติกศิลป์ ไม่จำกัดอายุ เพื่อเข้าร่วมโครงการยิมนาสติกสานฝันสู่โอลิมปิก

4. กลุ่มประชาชนทั่วไปไม่จำกัดอายุ ยิมนาสติกเพื่อสุขภาพ (Gymnastics for health)

 

หลักฐานที่ใช้ในการสมัครเป็นสมาชิกสำหรับเด็กและเยาวชนอายุไม่เกิน 18 ปี

1. รูปถ่ายขนาด 1 -2 นิ้ว 2 ใบ

2. สำเนาบัตรประชาชน  2 ชุด

3. สำเนาทะเบียนบ้าน 2 ชุด

 หลักฐานการสมัครเป็นสมาชิกของประชาชนทั่วไป ใช้สำเนาบัตรประชาชน 1 ชุด เท่านั้น

  เปิดสอนโยคะ อะโครโยคะ อะโครแบติก ทุกวันอังคาร และวันพฤหัส เวลา 18.00-19.00 น. รายครั้ง 599.00 บาท

- คอร์ส 1 เดือน 4 ครั้ง ราคา 2,400.00 บาท 

- คอร์ส 3 เดือน 10 ครั้ง 5,900.00 บาท

 รายละเอียดและค่าใช้จ่ายของศูนย์กีฬายิมนาสติกไทยยูโรทีมยิมมีดังนี้

 เปิดสอนวันอังคาร- วันศุกร์ 2 รอบเวลา 16.00-17.30 น. และ รอบเวลา 17.30-19.00 น.

วันเสาร์และวันอาทิตย์ เปิด 2 รอบเวลา 10.00-11.30 และ 16.00-17.30 น. สำหรับบุคคลทั่วไปเวลา 18.00-20.00 น.

 ค่าแรกเข้า 999.00 บาท และค่าชุดฝึกประจำสโมสร 999.00 บาท

  - รายบุคคล เด็กและเยาวชน ชั่วโมงละ 1,200 บาท (เรียนตามวัตถุประสงค์ของผู้เรียน)

   - รายบุคคลผู้ใหญ่ ชั่วโมงละ 1,500.00 บาท

 

คอร์สรายเดือนไม่จำกัด 6,500.00 บาท

- รายเดือน 4 ครั้ง 2,400.00 บาท (เรียนกลุ่มตามหลักสูตร)

- รายเดือน 8 ครั้ง 4,600.00 บาท 

 คอร์สราย 3 เดือน ไม่จำกัดจำนวน ราคา 18,000.00 บาท

- 10 ครั้ง ราคา 5,900.00 บาท

- 20 ครั้ง ราคา 11,000.00 บาท

คอร์สราย  6 เดือน ไม่จำกัดจำนวน 35,000.00 บาท

คอร์สรายปี ไม่จำกัดจำนวน ราคา 69,000.00 บาท

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เบอร์ 093-532 9363& 095-289 5947