จัดตั้งขึ้นในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ 2553 โดยคุณพรรณวิภา วิกสะเตริม อดีตนักยิมนาสติกศิลป์ทีมชาติไทย ซึ่งเป็นบุคคลที่มีใจรักและมุ่งมั่นทางด้านการกีฬา โดยเฉพาะกีฬายิมนาสติกเธอให้ความสนใจและใฝ่หาความรู้ใหม่ๆอยู่เสมอ เธอเป็นผู้ฝึกสอนและฝึกซ้อมเองด้วยในกีฬาทีมยิมนาสติกที่ประเทศสวีเดน อุปกรณ์ในกีฬาทีมยิมนาสติกมีความคล้ายคลึงกับแทรมโพลีนยิมนาสติก แทรมโพลีนยิมนาสติกเหมาะกับทุกเพศ สมรรถภาพทางกายที่มีความจำเป็นในกีฬายิมนาสติกแทรมโพลีนคือ ความเร็ว พลัง ความแข็งแรง และการทำงานร่วมกันของระบบประสาทและกล้ามเนื้อ ฉะนั้นเธอจึงนำกีฬานี้เข้ามาเผยแพร่ ฝึกสอน และพัฒนายิมนาสติกของไทย ให้มีความก้าวหน้าไม่หล้าหลังประเทศอื่นๆ โดยการจัดตั้ง บริษัท ไทยยูโรทีมยิม (ประเทศไทย) จำกัด ขึ้นมา ภายใต้การติดต่อประสานงานและได้รับความร่วมมือจากสหพันธ์ยิมนาสติกนานาชาติ FIG สมาคมยิมนาสติกแห่งประเทศสวีเดน สมาคมยิมนาสติกแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ และบริษัทด้านการกีฬาต่างๆในประเทศไทย เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

 

 

1. ผลิตอุปกรณ์ทีมยิมนาสติกและแทรมโพลีนภายในประเทศ นำเข้าและส่งออก พร้อมทั้งจำหน่ายอุปกรณ์กีฬาทุกชนิด ทุกยี่ห้อ ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับความต้องการของลูกค้าเป็นส่วนใหญ่ ในราคาที่เหมาะสมกับคุณภาพของผลิตภัณฑ์ โดยได้รับลิขสิทธ์และความร่วมมือกับประเทศในยุโรปที่ผลิตอุปกรณ์ยิมสนาสติกและอุปกรณ์กีฬาต่างๆ
2. จัดตั้งสโมสรทีมยิมนาสติกและแทรมโพลีน ในกรุงเทพๆ และในอนาคตตามส่วนภูมิภาค
3. จัดสรรบุคคลากร ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการกีฬา วิทยาศาสตร์การกีฬาทั้งใน และต่างประเทศทั่วโลกให้กับหน่วยงานต่างๆ พร้อมทั้งจัดอบรมให้การศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา การกีฬาต่างๆให้กับหน่วยงานทั้งของภาครัฐและภาคเอกชน
4. รายได้ส่วนหนึ่งสร้างประโยชน์ให้กับสังคมประเทศชาติ เช่น โครงการเพื่อเด็ก เยาวชนไทยที่มีความสามารถ พรสวรรค์ทางด้านกีฬายิมนาสติกแต่ด้อยโอกาส และขาดทุนทรัพย์

 

 

คุณพรรณวิภา วิกสะเตริม เกิดที่จังหวัดเชียงใหม่และเจริญเติบโตในถิ่นชนบท ฉะนั้นจึงเป็นผลให้เธอเป็นบุคคลที่มีความมานะมุ่งมั่น ใฝ่ฝัน ทะเยอทะยาน และมีเป้าหมายในชีวิตและการทำงาน เป็นบุคคลที่ไม่ชอบอยู่นิ่ง ชอบสรรหาความรู้และสิ่งใหม่ๆ เคยรับราชการเป็นเวลา 9 ปี และลาออกไปสร้างครอบครัวอยู่ที่ประเทศสวีเดนตั้งแต่ พ.ศ 2544 จนถึงปัจจุบัน

วุฒิการศึกษา
• ประกาศนียบัตรการศึกษาชั้นสูง สาขาพละศึกษาและนันทนาการ สถาบันพละศึกษาจังหวัดลำปาง
• ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยมหิดล ร.พ ศิริราช
• ปริญญาตรี สาขาพละศึกษาและสุขภาพ มหาวิทยาลัยพละศึกษาสตอกค์โฮม ประเทศสวีเดน
• ปัจจุบันกำลังศึกษาระดับปริญญาโท สาขาพละศึกษาและสุขภาพ ที่มหาวิทยาลัยพละศึกษาสตอกค์โฮม ประเทศสวีเดน
• ประกาศนียบัตรยิมนาสติกแทรมโพลีนระดับ 1 สหพันธ์ยิมนาสติกนานาชาติ FIG - ประกาศนียบัตรทีมยิมนาสติก มินิแทรมโพลีน ทัมบ์ลิ่ง ขั้นสูงระดับ 2 สมาคมยิมนาสติกแห่งประเทศสวีเดน - ประกาศนียบัตรการเข้าค่ายการฝึกแทรมโพลีนเพื่อความเป็นเลิศ ณ ประเทศจีน โดยสหพันธ์ยิมนาสติกแห่งเอเซีย AGU

 

 
แทรมโพลีนจัดอยู่ในกลุ่มของกีฬายิมนาสติก ประเภทยิมนาสติกแทรมโพลีน ซึ่งได้บรรจุการแข่งขันในระดับโลกและโลิมปิคมานานกว่า 40 ปีแล้ว แทรมโพลีน เป็นอุปกรณ์ที่สำคัญประเภทหนึ่ง ที่ใช้ในการฝึกยิมนาสติกทุกประเภท และยังเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ฝึกนักกีฬากระโดดน้ำ แทรมโพลีนแบ่งเป็น 2 ประเภทใหญ่ ตามลักษณะของการใช้งาน

1. แทรมโพลีนเพื่อการออกกำลังกายและนันทนาการ
จะมีรูปร่างลักษณะที่แตกต่างกันออกไป มีทั้งรูปทรงกลม รูปทรงสี่เหลี่ยม และแผ่นกระโดดมักจะเป็นสีดำแต่กันแสงยูวี ป้องกันการงอกของตระไคร่น้ำเมื่อโดนความชื้น ถ้าเป็นแทรมโพลีนสำหรับเด็กก็จะมีรูปการ์ตูน ซึ่งเป็นการดึงดูดใจเด็กๆ แทรมโพลีนประเภทนี้ถ้าความสูงจากระดับพื้น 50 เซ็นติเมตรขึ้นไป ควรมีตาข่ายกันตกล้อมรอบ ตาข่ายกันตกมี 2 ลักษณะคือ แบบที่หนึ่งล้อมรอบด้านนอก กับตัวโครงสร้างของแทรมโพลีน เสาเป็นแบบสวม และหุ้มด้วยฟองน้ำกันกระแทกอย่างดี เสาของตาข่ายควรตั้งถึงพื้นยึดติดกับขาของแทรมโพลีน พร้อมกับตัวยึดอย่างน้อย 2 ตัว ระหว่างเสาตาข่าย และขาแทรมโพลีน แบบที่สองล้อมรอบด้านในซึ่่งสานติดกับเหล็กของแผ่นกระโดด เสาของตาข่ายควรตั้งถึงพื้นพร้อมกับตัวยึดอย่างน้อย 2 ตัวระหว่างเสาตาข่ายกับขาแทรมโพลีน

ทั้งสองแบบนี้มีข้อดีที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับความชอบในการใช้งานของผู้อุปโภค ต้องได้รับใบผ่านการรับรองจาก TUV/GS ประเทศเยอรมันนี และประเทศจีน เป็นประเทศหนึ่งที่ได้รับการยอมรับ การผลิตแทรมโพลีน ที่มีคุณภาพมาตรฐานส่งออกทั่วโลก

2. แทรมโพลีนเพื่อผลทางวิชาการและการกีฬา
จะแบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ ประเภทที่หนึ่งแทรมโพลีนในโรงเรียน ประเทศในแถบยุโรป ได้บรรจุุเป็นหลักสูตรไว้ในชั่วโมงพละศึกษา ได้แก่ แทรมโพลีนเป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมขนาดใหญ่ แผ่นกระโดดทอสานด้วยเส้นใยในล่อนสีขาว ความยืดหยุ่นก็จะน้อยกว่า แทรมโพลีนเพื่อการแข่งขัน และมินิแทรมโพลีนเป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมขนาดเล็ก มีความยืดหยุ่นที่ต่างกัน ความหยืดหยุ่นของแผ่นกระโดด ขึ้นอยู่กับจำนวนของสะปริง และถ้าน้ำหนักตัวและความแข็งแรงของผู้กระโดดมากจำนวนสะปริงก็จะมากตาม มีลักษณะลาดเอียง สามารถปรับความลาดเอียงได้ อุปกรณ์นี้ผู้ใช้งานต้องมีความรู้และเชียวชาญโดยเฉพาะ เพราะเป็นอุปกรณ์ที่การฝึกจะมาจากการวิ่ง การกระโดดและการทรงตัว
ประเภทที่สอง แทรมโพลีนเพื่อการแข่งขัน ผู้ใช้ต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านเท่านั้น แบ่งออกเป็น 3 อุปกรณ์ดังนี้ แทรมโพลีนขนาดมาตรฐาน กว้าง 2.91 ยาว 5.05 สูง 1.15 เมตร ดอบเบอมินิแทรมโพลีน กว้าง 92 ซม ยาว 2.85 เมตร ความสูงของแผ่นที่ลาดเอียง 45 ซม ความสูงของแผ่นที่ขนานกับพื้น 70 ซม ทัมบ์ลิ่งขนาดมาตรฐานทางวิ่ง 10 x 1 x .30 เมตร ขนาดฟลอร์ 25 x 2 x .30 เมตร

บริษัทเรามีผู้ที่มีความรู้ความสามารถและเชี่ยวชาญโดยเฉพาะ ฉะนั้นท่านสามารถไว้วางใจได้ ทั้งในเรื่องสินค้าและคุณภาพ ซึ่งเราไม่ได้เน้นเฉพาะการขายสินค้า เรายังให้ความสำคัญกับการให้บริการหลังการขาย และการอบรมให้การศึกษากับลูกค้าของเราด้วย