ยิมนาสติกศิลป์

ยิมนาสติกศิลป์ แบ่งเป็น 2 ประเภทดังนี้

1. ยิมนาสติกศิลป์ชาย ประกอบไปด้วย 6 อุปกรณ์ คือ ฟลอร์เอ็กเซอร์ไซส์ โต๊ะกระโดด บาร์เดี่ยว บาร์คู่ ม้าหู และห่วงนิ่ง

2. ยิมนาสติกศิิลป์หญิง ประกอบไปด้วย 4 อุปกรณ์ คือ ฟลอร์เอ็กเซอร์ไซส์ โต๊ะกระโดด บาร์ต่างระดับ และคานทรงตัว