แอร์ฟลอร์ทัมเบอ

รหัสสินค้า : TR104

ราคา

0.00 บาท

จำนวนที่จะซื้อ
ราคารวม 0.00 บาท

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด

 

ราคารวมทั้งชุด คือ ทางวิ่ง และแอร์ฟลอร์ รวม ยาว 25 เมตร รวมที่ปั้มลม ไม่ต้องติดตั้งกับระบบไฟฟ้าเมื่อปั้มลมแล้ว สามารถตั้งไว้ใช้งานได้อย่างน้อย 2 สัปห์ดา แล้วจึงเติมลมอีก ทั้งนี้ขึ้อยู่กับความต้องการของผู้ใช้ว่าต้องการความแข็งของฟลอร์มากหรือน้อย ราคาเสนอขาย