บันจี๋แทรมโพลีน

รหัสสินค้า : KM504

ราคา

0.00 บาท

จำนวนที่จะซื้อ
ราคารวม 0.00 บาท

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด

เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการฝึกการกระโดดบนแทรมโพลีน และการฝึกท่าลังกาต่างๆ โดยมีเข็มขัดรัดตลอด เพื่อความมั่นใจและความปลอดภัยของเด็ก ราคาเสนอขาย กำหนดส่งสินค้าภายใน 30 วันเมื่อวางเงินมัดจำแล้ว