อุปกรณ์การฝึกการเคลื่อนไหวพื้นฐาน

รหัสสินค้า : KM514

ราคา

0.00 บาท

จำนวนที่จะซื้อ
ราคารวม 0.00 บาท

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด

ใช้ในการฝึกการเคลื่อนไหวพื้นฐานของเด็ก เพื่อส่งเสริมการพัฒนาการทางด้าน ร่างกาย อารมณ์ สังคม และเชาว์ปัญญา เช่น การฝึกทักษะด้าน การเลื้อย การคลาน การเดิน การวิ่ง การกระโดด การทรงตัว การปีนป่าย การห้อยโหน การโยน การขว้างและการรับ ทางเรามีผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน และเรารับออกแบบห้องโถงในการฝึกการออกกำลังกายในวัยเด็กด้วย โดยคุณภาพมาตรฐานความปลอดภัยจากประเทศยุโรป