ท่ออุโมงค์หลายชั้น

รหัสสินค้า : KM508

ราคา

69,800.00 บาท

จำนวนที่จะซื้อ
ราคารวม 69,800.00 บาท

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด

ท่ออุโมงค์หลายชั้น เป็นส่วนหนึ่งในอุปกรณ์การฝึกกลไกการเคลื่อนไหวสำหรับเด็ก

ขนาด ยาว 1.82 เมตร เส้นผ่าศูนย์กลาง 96 ซ.ม