กลไก การละเล่น และการเรียนรู้สำหรับเด็กก่อนปฐมวัย

รหัสสินค้า : BK700

ราคา

149.00 บาท

จำนวนที่จะซื้อ
ราคารวม 149.00 บาท

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด

กลไก การละเล่น และการเรียนรู้สำหรับเด็กก่อนปฐมวัย (0-6 ปี) เป็นหนังสือที่แปลและเรียบเรียงมาจากประเทศสวีเดน ซึ่งมีผลงานการวิจัยที่ชี้บ่งชัดว่าเด็กต้องมีการเคลื่อนไหวเพื่อการพัฒนาการทางด้านร่างกายและสติปัญญา เหมาะสำหรับพ่อแม่ผู้ปกครอง และบุคคลทั่วไปที่สนใจเกี่ยวกับการพัฒนาการของเด็กกับการเคลื่อนไหว

เนื้อหา

- การพัฒนาการกลไกการเคลื่อนไหวของเด็ก่อนปฐมวัย

- แบบฝึกกลไกการเคลื่อนไหวในรูปแบบของการละเล่น การสังเกตการณ์และผลของการฝึก

- เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับกลไกการทำงานของร่างกาย

- ผลงานการวิจัยของประเทศในแถบยุโรป

- ผลงานวิจัยในประเทศไทย

- วิธีการบริหารสมอง

- การออกกำลังกายสำหรับเด็กก่อนปฐมวัย

- วัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นในการฝึกกิจกรรมการเคลื่อนไหวสำหรับเด็ก่อนปฐมวัย

- ระบบต่างๆของร่างกายที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนไหว

- การพัฒนาการโดยทั่วไปของเด็กก่อนปฐมวัย