ยิมนาสติกแทรมโพลีน

รหัสสินค้า : BK701

ราคา

150.00 บาท

จำนวนที่จะซื้อ
ราคารวม 150.00 บาท

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด

เป็นหนังสือที่เน้นในเรื่องของ ความรู้เกี่ยวกับแทรมโพลีน หลักการฝึกแทรมโพลีนด้วยตนเองจากพื้นฐานเพื่อไปสู่ความเป็นเลิศ  โดยผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้และประสบการณ์ ด้านแทรมโพลีนโดยเฉพาะ ซึ่งได้รับใบประกาศจากสหพันธ์ยิมนาสติกนานาชาติ (FIG) อาจารย์ พรรณวิภา วิกสะเตริม