สนามหญ้าเทียม

รหัสสินค้า : TTG700

ราคา

0.00 บาท

จำนวนที่จะซื้อ
ราคารวม 0.00 บาท

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด

สนามหญ้าเทียมสำเร็จรูปใช้ประโยชน์ได้หลายอย่างแทนหญ้าจริง แล้วแต่ความต้องการของผู้ใช้ เช่น สนามฟุตบอล ซึ่งได้รับใบรับรองจาก FIFA ราคาเสนอขาย